woensdag 6 augustus 2008

Set ...

We hebben afgesproken om half tien op de bouwgrond. Dat geeft me nog een beetje tijd om wat onkruid weg te kappen zodat we er een beetje door kunnen. We zoeken eerst de paaltjes van de landmeter, kloppen er een balk in de grond en spannen een koord langs de perceelsgrens. Ondanks het niveauverschil moeten we toch bijna al het onkruid langs de perceelsgrens wegkappen om de koord mooi strak te krijgen. Dan meten we 3 meter af om de zijgevel te bepalen. Om dat doen, kloppen we vooraan en achteraan twee palen in de grond met daartussen een plank evenwijdig met de straat. Op die plank kunnen we dan een spijker kloppen om de koord aan te spannen. Die plank geeft ons wat speling om de koord precies goed te plaatsen. Ook hier moeten we heel wat onkruid kappen om de koord strak te krijgen.

Volgende stap is de voorgevel. Eerst meten we ruwweg 12 meter van de as van de weg. Daar kloppen we weer twee palen in de grond met een plank haaks op de weg. Nu kunnen we precies afmeten vanuit de as van de weg. Dat doen we links en rechts van ons perceel en daartussen spannen we de koord die de voorgevel aangeeft.

Ondertussen is Stan, de grondwerker aangekomen. Peter bespreekt met hem de mogelijkheden en hoe alles best wordt aangepakt. En hij belt ook met de aannemer om af te spreken wanneer hij de funderingssleuven kan uitmeten. De sondering is gepland voor morgen en afhankelijk van het resultaat kan dan vrijdag de beton gegoten worden. In het slechtste geval volstaan sleuven niet en moeten we een betonplaat gebruiken. Dat kost meer en betekent extra voorbereiding en dus uitstel. Wij bekijken de zaken echter positief.

Nadat het plan de campagne op schrift gesteld is (gekribbeld op een klein papiertje), kan Stan vertreken.
Wij controleren nog even of de voor- en zijgevel haaks op elkaar staan. Op de kruising van de voor- en zijgevel, meten we 3 meter langs de voorgevel en 4 meter langs de zijgevel. De afstand tussen die twee punten moet volgens Pythagoras precies 5 meter zijn. Dat klopt uiteraard niet van de eerste keer en we moeten de zijgevel verschillende keren aanpassen tot we goed zitten.

Daarmee zijn de nodige voorbereidingen getroffen. We bespreken nog enkele details en vertrekken met een goed gevoel. Ik rijd langs de bouwmaterialenhandel en bestel 25 kuub beton, vrijdag te leveren om 16 uur. Dat blijkt geen probleem. Alles gaat goed!

En nu (speciaal voor C+++ mét foto's)


Geen opmerkingen: