zondag 22 november 2009

Wind en regen.

Met de hevige wind van de laatste dagen hebben we vastgesteld dat de ramen in de lichtbeuk veel wind doorlaten. De plaatsers van de ramen hebben beneden alles opnieuw opgespoten met isolatieschuim maar vonden de ramen boven blijkbaar niet nodig (lees: te lastig), ondanks onze vraag om álle ramen nog eens na te kijken.
Erger is dat door die wind de regen wordt binnengeblazen. Met als gevolg een paar plassen water op de vloer van de verdieping. Nader onderzoek wijst uit dat de regen ook nog altijd door de spanten van het dak naar binnen sijpelt (zie Koudebruggen en Afdichting nokligger). Toch met zo'n hevige wind. We zullen daar dus nog wat aan moeten doen. Gelukkig zijn zulke hevige winden uitzonderlijk en is onze bovenverdieping nog niet in gebruik genomen.
We beginnen alvast met zelf de ramen op te spuiten met isolatieschuim. Dat houdt alvast het grootste deel van het water tegen. Over die spanten van het dak gaan we ons nog even bezinnen.
Prettig is anders.

Geen opmerkingen: